Overblijven

De kinderen kunnen op school overblijven. Het overblijven wordt verzorgd door ouders die allen gecertificeerd zijn. Ook zijn ze geschoold in EHBO voor kinderen. De school heeft van alle overblijfouders een verklaring van goed gedrag en vallen onder de WA-verzekering van het schoolbestuur.

De kinderen blijven over in een klaslokaal. Per 15 kinderen is er 1 overblijfouder. De kosten zijn € 1,75 per keer. De hoogte van de bijdrage is vastgesteld door de ouders van de Medezeggenschapsraad. U kunt uw tegoed kopen via Isy. U kunt zelf bepalen hoeveel tegoed u koopt. Als uw kind overblijft, wordt dit automatisch afgeboekt. 

Uw kind brengt gezonde boterhammen/broodjes en evt. iets kouds te drinken mee. Eventueel aangevuld met fruit. Indien wenselijk is er warm water voor thee of soep. Snoep blijft thuis!

Mocht u iets door willen geven, dan kan dat via de mail: 
c,vansoest@harlekijn-venlo.nl of a.gils@harlekijn-venlo.nl

Download document