Overblijven....de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Vanaf schooljaar 2022-2-23 omarmt de Harlekijn het concept van
'de Gezonde Basisschool van de Toekomst'.
Zij wordt begeleid door LiFi...Limburg Fit.
De kinderen kunnen op school overblijven. De kosten zijn € 1,75 per keer.
Hiervoor krijgen de kinderen een gezonde lunch aangeboden.

Voor de kinderen van de groepen 1-4 wordt dit gekoppeld aan een beweegactiviteit.

Het overblijven wordt verzorgd door overblijfouders van de Harlekijn,
medewerkers van Brood en Spelen en van Venlo-fit.
De school heeft van alle medewerkers een verklaring van goed gedrag
en zij vallen onder de WA-verzekering van het schoolbestuur.

De kinderen blijven over in een klaslokaal.
De hoogte van de bijdrage is vastgesteld door de ouders van de Medezeggenschapsraad.
U kunt uw tegoed kopen via Isy.
U bepaalt zelf hoeveel tegoed u koopt. Als uw kind overblijft, wordt dit automatisch afgeboekt. 
 
De coordinator is Mieke Peeters: m.peeters@harlekijn-venlo.nl