Onderwijs

De naam Harlekijn


De naam van de school 'Harlekijn' verwijst naar de Arlecchino, een figuur uit het Italiaanse Volkstoneel, van de Commedia dell'arte,
die goed kon improviseren, actuele grappen maakte met guitige toespelingen, waardoor het alledaagse leven er luchtiger en dragelijker door werd.
Tot op heden is de Harlekijn deel blijven uitmaken van de wereld van het kind bijvoorbeeld in de dans, de carnavalsfeesten of in het poppenspel.
Waar Pulcinella onze Jan Klaassen werd, werd Arlecchino de Harlekijn, waar de openbare school in 1984 naar vernoemd werd.
En die naam past nog steeds. De Harlekijn wil immers creatief en optimistisch zijn en voor, met én onder de mensen zijn!
 
Daarnaast is de Harlekijn ook een vlinder, die van bloem tot bloem gaat en het goede eruit haalt. En wat is er mooier om juist dat uit kinderen te halen wat erin zit, in een school gelegen in een wijk waar de straten allemaal bloem- en struiknamen hebben. Het uitgangspunt is dan ook dat het onderwijs op de Harlekijn erop gericht is om voor kinderen van alle rangen en standen en van welke levensopvatting dan ook, goed onderwijs te verzorgen in een open, vrije, positieve en vooral optimistische sfeer.
 

Onderwijsinhoud

Op de Harlekijn wordt veelal gewerkt vanuit thema's met zoveel mogelijk samenhang en verbinding tussen de vakken. 
Lezen en taal krijgen veel aandacht, net zo als cultuur en burgerschapsvorming.
  • de kleuters gebruiken de methode Kleuterplein en Rekenplein.
  • de groepen 3 de methode Veilig Leren Lezen.
  • vanaf groep 4 t/m groep 8: Staal, Atlantis, Wereld in Getallen 5, Blits
  • wereldorientatie: groepen 3-4 Blink, groepen 5-8 Code D