Onderwijs: Missie en Visie

Beschrijving van de school

Openbare Basisschool Harlekijn ligt in de wijk Klingerberg in de gemeente Venlo. De populatie van ruim 300 leerlingen is een afspiegeling van de maatschappij en is zeer gemêleerd. Kansengelijkheid staat hoog in het vaandel, waarbij diversiteit wordt omarmd. De Harlekijn vindt het belangrijk dat elk kind veilig, gezond, kansrijk en gelukkig kan opgroeien. De Harlekijn zet in op het streven naar kansengelijkheid vanuit de Kansencirkel (GIRFEC-model). 


Missie

De Harlekijn staat voor kwalitatief en betekenisvol onderwijs.
 

Visie op leren

De visie is – vrij vertaald - gebaseerd op de 3 pijlers van Biesta:
  • Kwalificatie: het overdragen van kennis, vaardigheden, waarden en normen
  • Persoonsvorming: de vorming van de persoon tot mens-zijn
  • Socialisatie: het omgaan met de wereld om ons heen, culturen en tradities

De Harlekijn heeft de openbare identiteit hieraan toegevoegd.
 

Kernwaarden

G Geloof in jezelf en de ander
E Eigenaarschap en het dragen van verantwoordelijkheid
L Leren van en met elkaar, diversiteit als sterkte
U Uniek: elk kind is uniek, de talenten ontdekken en verbinden met de wereld
K Kennis creëren en kritisch denken vanuit kracht: experimenteren, reflecteren en handelen in dialoog met de wereld om je heen