Inspectie op bezoek

 

Op 16 februari bezocht de inspecteur de hele dag de Harlekijn voor een thema-onderzoek: de kwaliteit van de extra ondersteuning. Na het dossieronderzoek, observaties en diverse gesprekken gaf de inspecteur een terugkoppeling met haar bevindingen:

De informatie die de school op voorhand had aangeleverd, zag ze in de klassen terug. Voor haar was duidelijk dat de Harlekijn open staat voor álle kinderen. Dat zag ze terug, dat las ze terug en dat hoorde ze terug. Het was voor haar voelbaar hoe de Harlekijn wil zijn. Het was voor haar mooi te ervaren dat als je als inspecteur komt voor het thema ‘extra ondersteuning’ en je dit dan ook ziet. En dat het vaak niet om 1 of 2 kinderen gaat die iets extra’s nodig hebben, maar regelmatig zijn het er méér in een groep. En dat maakt de taak van leerkracht best ingewikkeld, omdat je je af moet vragen wie je dan die extra aandacht geeft? En hoe je dat dan organiseert? En of het wel loopt zoals je het gepland had?

De stichting Akkoord heeft gekozen voor drie ambulante begeleiders (AB) die de scholen goed kennen en de scholen op hun beurt, kennen de AB-ers  goed. Daardoor zijn de lijnen kort, kennen ze de kinderen en weet men van elkaar wat er speelt. 

M.b.t. het ontwikkelingsperspectief: de cyclus die doorlopen wordt is een sterk punt. Iedereen die bij het kind betrokken is (ook de ouders) weet wat de doelen zijn, wat er ingezet wordt, hoe de planning eruit ziet, en hoe er op school met het kind gewerkt wordt. Zo is het voor iedereen tijdig helder wat wél lukt, maar ook wat niét lukt. De leerlingen worden - leeftijdsafhankelijk - betrokken bij het proces, hetgeen ook van deze tijd is. Het is belangrijk dat kinderen weten dat ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan het proces.
 

De inspecteur heeft genoten van een enthousiast team en enthousiaste leerlingen. Een team dat uitstraalt: ‘Ieder kind mag er zijn en ik doe mijn best voor dat kind!’