OBS Harlekijn verrast iedereen met de musical 'Reis door de Tijd'.

De Musical ‘Reis door de Tijd’

Wat was het een feest! In het Fort Museum op het Kazerneterrein kwamen de vele beroemde wassenbeelden tot leven, toen het stof van een geheimzinnig boek werd geblazen. En wat er toen toch allemaal gebeurde….

De jagers en boeren werkten met steen, brons en ijzer. Julius Caesar en Aristoteles wilden winnen of gezellig meedoen bij de Olympische Spelen met de Romeinen en de Grieken.  Karel de Grote omringde zich door de monniken en de ridders en werden in het nauw gedreven door de woeste Noormannen. De pelgrims op de kruistochten hadden te maken met de pest toen ze op weg gingen naar het beloofde land.  Columbus ontdekt  met zijn belhamels en schavuiten nieuwe werelden bij de ‘Ontdekkers en hervormers’. Willem van Orange wijst Napoleon terug naar een andere tijd en ontmoet Rembrandt in het tijdperk ‘Regenten en Vorsten’. Mozart treedt met zijn keytar op in de Amadeus Mozart Houseband bij de gegoede burgerij met de revolutie heel dichtbij. Napoleon Bonaparte ontsnapte in zijn zeilboot vanuit Elba en werd toegezongen door zijn manschappen. Anne Frank ontmoet Mandela en zij vragen zich af of de mensen in 2023 vrij zijn. Of ‘bindt’ Steve Jobs de jeugd aan de mobiele telefoon.
De Harlekijn zet elk kind op het podium!
 

Uit het laatste lied:

Alles om je heen dat is de wereld

Iedereen en alles hoort erbij

Ja alles om je heen dat is de wereld

En wat ermee gebeurt bepalen wij!

 

De toekomst is van de kinderen.