Het Team

Leerteam 1-2
Groep 0-1-2a: Jurian  
Groep 0-1-2b: Anouk - Trudie
Groep 0-1-2c: Linda
Extra 1-2: Anuschka en Anne-Marieke

Professionele Leer Gemeenschap 3-4-5
Groep 3: Ingrid - Melanie - Monique - Hanneke 
Groep 4a: Jolanda - Monique B
Groep 4b: Renske
Groep 5a: Anne
Groep 5b: Limda 

Professionele Leer Gemeenschap 6-7-8 
Groep 6: Sven - Nienke 
Groep 7a: Pascal - Rianne
Groep 7b: Marjon - Thijs
Groep 8a: Denise - Marjon
Groep 8b: Sanne - Marjon
Groep 8c: Lisanne - Marjon

Ondersteuning en management Administratie: Chantal
Conciërge: Fred
Vervangerspool: Sven, Anne-Marieke
ICT-coördinator: Sven
Cultuurcoördinator: Jolanda
Taal: Thea, Mieke, Lisanne
Preventiemedewerker/Armoede: Mieke
Eventmanager: Mieke
Kennis Coordinator Onderwijs Ontwikkeling: Pascal, Sanne, Hanneke
Kennis Coordinatoren Passend Onderwsij: Floor, Fenne 
Teamleider: Kitty
Directeur: Myra